● Tunne tiimisi – jaksa paremmin

Tunne tiimisi – jaksa paremmin 

Uutta Tuntu-koulutustarjontaa Aholansaareen!

Mietitkö, miten vahvistaa yhteishenkeä, kun väki on etätöissä etääntynyt myös toisistaan? Miten luoda luottamusta ja toimivaa, osallistavaa työkulttuuria, kun vetäytyminen ja väsymys näkyvät jo? Miten saada jokaisen osaaminen parhaaseen käyttöön? Miten luoda uskoa tulevaan ja vahvistaa yhteyttä, monimuotoisuutta ja yhteenkuuluvuutta?

Inkluusio, diversiteetti ja yhteenkuuluvuus ovat ajankohtaisia kärkiteemoja työyhteisöjen kehittämisessä. Aholansaaren koulutustarjonta on saanut näitä kysymyksiä pohtivalle Tuntumenetelmä oy:lta täsmätuotteen, joka räätälöidään juuri tarpeisiisi sopivaksi. Uuden, luovan yhteistyökumppanin keskiössä on työyhteisön tunneilmapiiri: kun tunneymmärrys kasvaa, myös yhteisön resilienssillä on taipumus kasvaa. 

Tuntumenetelmä Oy:n kouluttajilla on pitkä kokemus erityisesti seurakuntakentästä, samaan aikaan teemojen pohdinta mahdollistaa kaikkien työyhteisöjen kasvun. Ihminen on tärkein tuloksentekijä!

Miten teillä näkyy tuloksentekijän arvostus?

Juuri nyt on oikea aika arvostaa tuloksentekijää – ihminen on yrityksen tärkein pääoma ja tiimissä menestyksen mahdollisuus. On aika luoda yhteyttä, olla koolla ja kuulolla: yhdessä olemme enemmän! 

Tuntumenetelmän valmennuspäivässä voit vahvistaa tiimiäsi ja parantaa sen toimivuutta.  Voit syventää ymmärrystä vuorovaikutuksen merkityksestä työssä jaksamisessa ja tunteiden vaikutuksista työn tuloksiin. Ajankäytön haasteet kuten esimerkiksi työajaton työ, muutoksen sietäminen, ura- ja seniorijohtamisen teemat ja palautteen antamisen merkitys ovat mukana työskentelyssä. 

Haluatko synnyttää uutta, energista tunneiilmapiiriä työhön? 

Tuntumenetelmän valmennuspäivässä syvennetään työyhteisötaitoja ja kykyä kestää myös työn kuormitusta. Tunneymmärryksen, itsetuntemuksen ja työyhteisötaitojen lisääminen auttavat jaksamaan paremmin.

Koko työyhteisön, yksittäisen tiimin tai johtoryhmän kehittämispäiväksi soveltuva Tuntu-valmennuspäivä toteutuu toiminnallisin menetelmin, ongelmanratkaisussa tarpeellista luovuutta herätellen ja vuorovaikutusta syventäen. Luottamuksen vahvistaminen parantaa tiimin toimivuutta, lisää joustavuutta ja muutoskykyisyyttä ja tuottaa parempaa tulosta – tämän tilaaminen kannattaa tehdä heti.

Työskentelyä myös luonnossa

Voit tilata koulutuspäivään neljän tai kuuden tunnin paketin, josta yksi moduli toteutuu pienryhmissä luonnossa. Aholansaaren ainutlaatuinen ympäristö antaa työskentelylle oivalliset puitteet ja tekee siitä mieleenjäävän kokemuksen. 

Tuntumenetelmän valmennukset ovat tavaramerkkirekisteröityjä Tunnemenestys-valmennuksia, joiden kouluttajat ovat kokeneita ja koulutettuja ihmistyön ammattilaisia. Aholansaaressa kouluttajina toimivat Tuntumenetelmän kehittäjä Ulla Remes, TM ja pedagogi, Tuntumenetelmän toimitusjohtaja, sekä Marketta Rantama, YTL, ikä- ja urajohtamiseen erikoistunut valmentaja, ajattoman työn asiantuntija, kirkon työmarkkinalaitoksen jäsen. Molemmilla on pitkä seurakuntakentän tuntemus, Rantamalla myös pitkä henkilöstöjohtamisen kokemus kirkossa ja yliopistossa.

Tunne itsesi, tunne tiimisi, tunne menestys!

Lähetä tarjouspyyntö ulla@tuntumenetelma.fi kiitos, varalla ulla.remes@gmail.com, kiitos! Nähdään ja tunnetaan!

● Raivaussaha lahjoituksena

Kuvassa lahjoittavan loosin edustajat Markus Korhonen (vas.) ja Yrjö Kuronen 11.12.2020 pidetyssä luovutustilaisuudessa

Vapaamuurareiden Oriens 131 loosi Kuopiosta muisti Aholansaarisäätiötä lahjoituksella. Uuden STIHL -raivaussahan
luovutti toimitusjohtaja Anne Tuomaiselle loosin edustajina Markus Korhonen, Yrjö Kuronen sekä Matti Hukkanen.

Aholansaari kiittää lämpimästi samastaan lahjoituksesta!