En volontär?

Skulle du vilja komma till Saare för att arbeta som volontär?

Många vänner till ön är involverade och du är varmt välkommen att delta.

Om du känner att du har något att bidra med till Aholansaari är du välkommen att kontakta oss. Vi har alltid plats för hårt arbetande volontärer, både erfarna och nya. Nedan hittar du information om policyer och principer för volontärarbete.För att anmäla dig till evenemanget, vänligen kontakta oss på 010 3370 660 eller via e-post aholansaari@aholansaari.fi


Om volontärarbete

Aholansaari har genom tiderna uppfattats som en plats med ett sådant värde att människor har velat ta hand om den. Volontärerna ger sitt eget bidrag till Aholansaari. I gengäld får de boende och mat. Aholansaari erbjuder olika möjligheter till volontärarbete under hela året. Var och en arbetar enligt sina talanger och förmågor, och det finns gott om arbete för alla händer. Alla åldrar är välkomna, från konfirmander till äldre personer.

För mer information om volontärarbete för ungdomar, eller proleiling, klicka här.

Volontärarbete

På ön utförs volontärarbete inom fastighetsunderhåll, städning, tvätt, kök och kontor. Arbetet utförs på frivillig basis utan ekonomisk ersättning. Du kommer dock att få boende och måltider de dagar du arbetar. Volontären får den handledning som behövs för att utföra arbetet. All personal på Aholansaari stöder volontärerna och arbetar tillsammans med dem.

Boende

Volontärerna kommer att inkvarteras i tillgängliga rum. Observera att under högsäsong kan volontärer behöva dela rum med andra. Boende sker med eget linne. Om du behöver linne kan du få det för € 5 per volontär. Volontärerna förväntas städa sitt rum när de lämnar det.

Arbetstid

Arbetet startar vanligtvis efter frukost och avslutas med middag. Enligt överenskommelse kan arbetet omfatta t.ex. uppvärmning av bastun på kvällen.

Måltider

I volontärens uppehälle ingår måltider från frukost till middag. Om det inte finns några andra grupper som äter på ön kan volontärerna få sina matbehov tillgodosedda i boendet om det behövs. Vänligen informera kontoret i förväg om eventuella särskilda kostbehov, tel. 010 3370 660

Fri tid

På fritiden är du välkommen att delta i alla Saaremaas program. Under sommaren kan du delta i Ahris Rib Camps på kvällarna på Paavos värdshus. Övriga program anslås på anslagstavlan i huvudbyggnadens entréhall.

Bastu

Du har möjlighet att bada bastu i den gemensamma bastun på stranden eller i bastun i boendet. Fråga i receptionen för bokning av bastu. Du kan också värma upp bastun själv om det inte finns några bokningar.

Försäkring

Öns volontärer är försäkrade mot olyckor. Men eftersom försäkringsbeloppen är ganska små rekommenderas det att volontärerna också tecknar en egen olycksfallsförsäkring.

Hem

Avresa och eventuell transport till Nilsi måste ordnas med kontoret senast dagen innan. Vi kommer endast att transportera volontärer till Nilsi, därifrån får var och en ordna sina egna vidare förbindelser.