Ungdom

Aholansaari har i årtionden varit det viktigaste centret för pastoralt ungdomsarbete. Föreningens och församlingarnas bekännelseläger samlar varje år hundratals ungdomar från hela Finland på ön. Aholansaaris egna ungdomsprojekt utbildar ungdomar i kristendom och arbetstradition. Helgläger ordnas under hela året. I tältlägren får ungdomarna uppleva livserfarenheter och familjens yngsta deltar tillsammans med sina föräldrar i familjelägren.

Du kan se kommande evenemang i vår evenemangskalender!