PRENUMERATION

Du kan läsa evenemangskalendern för 2024 här och nyhetsbrevet för april 2024 här!

  • Aholansaaris penninginsamlingskonto: FI62 5288 0420 0086 76
  • Aholansaaris insamlingskonto: FI60 5288 0440 0446 44 (Till detta konto kan du t.ex. överföra kollekter från klubbar, gudstjänster och födelsedagsminnen som du vill donera till Aholansaari Foundation. Skicka ett meddelande med födelsedagsbarnets namn och namnet på donatorn. Ett varmt tack!)
  • Mobilepay: 61309 
  • Anslut dig till Aholansaari Support Ring genom att betala det belopp du vill ha (engångsbelopp eller månadsvis) till FI62 5288 0420 0086 76 med referens 20297.
  • Talkoot: Läs mer här

Ett varmt tack till dig för att du stöder Aholansaari!
Innehavare av tillstånd till penninginsamling:Aholansaarisäätiö sr Utfärdare av tillstånd till penninginsamling: Polisstyrelsen Tillståndsnummer: RA/2020/1706, utfärdat 31.12.2020 Insamlingsområde: hela Finland med undantag av Åland.

Ändamål och användningsändamål för de insamlade medlen: - för att bevara Paavo Ruotsalainens kyrkliga och kulturhistoriska arv, för att upprätthålla och främja det andliga livet i den Swedenborgska traditionens anda, såsom evenemang och verksamhet (t.ex. evenemang och verksamhet i den Swedenborgska traditionens anda).

- renovering och underhåll av museibyggnaderna på Aholansaari och andra byggnader som är viktiga för anordnandet av aktiviteter - på grund av Aholansaaris (öns) geografiska läge säkerställa tillgängligheten för besökare med båt på sommaren och med isvägar på vintern.
Användning av insamlade medel och tidsplan: De insamlade medlen kommer att användas för ovan nämnda ändamål, normalt inom ett år från det att donationen gjordes.