Aholansaaris stiftelse sr

Aholansaari är ett museum och ett fritidscenter med en gentlemannaanda. Den ägs av Stiftelsen Aholansaari, vars uppgift är att bevara det kyrkliga och kulturhistoriska arvet efter den heraldiska ledaren Paavo Ruotsalainen och att upprätthålla ett andligt liv i heraldikens anda. Stiftelsen leds av en styrelse som väljs av Heraldiska föreningen.

Stiftelsens styrelse


Jukka-Pekka Kellokumpu, ordförande Martti Kauhanen, Minna Kettunen, Antti Kervinen, Maria Korkalainen. Föredragande och sekreterare är Kalle Hiltunen, VD för stiftelsen.