Aholansaari Sinfonietta

startades i slutet av 1990-talet av ett antal musiker som hade gått i konfessionell skola på Aholansaari, inom ramen för Heraldiska föreningens ungdomsarbete. Orkestern, som nu har utvidgats till en helt nationell gemenskap, inledde sin ordinarie verksamhet i sin nuvarande form 1997 och sedan hösten 1999 är Jyri Nissilä orkesterns ordinarie dirigent.

Aholansaari Sinfonietta, som består av ca 30-45 musiker, är huvudsakligen sammansatt av unga professionella musiker och professionella studerande. Aholansaari Sinfonietta har regelbunden verksamhet och strävar efter att inom ramen för sina ekonomiska möjligheter ge 2-5 konserter per år i olika delar av landet.

Aholansaari Sinfonietta är en av de absolut bästa på Finlands yngre orkesterscen, och den utmärker sig genom sin storlek: den är inte en full symfoniorkester utan snarare en stor kammarorkester. Detta återspeglas i orkesterns fräscha program, som strävar efter att presentera högkvalitativ men av olika skäl mindre ofta framförd orkesterlitteratur. Naturligtvis har också den klassiska orkesterrepertoaren en stark ställning i orkesterns repertoar. Aholansaari Sinfonietta har uruppfört verk av Jaakko Mäntyjärvi, Gija Kantsheli, John Adams och Federico Moreno Torroba både i Finland och internationellt.

Aholansaari Sinfonietta har gett mer än 60 konserter på olika platser i Finland, från Helsingfors till Enontekio. Orkestern har framträtt bland annat vid Heta Musikdagar, Viapori Jazz Festival på Helsingfors festspel samt Urkuyö- och Aaria-festivalen i Esbo. Orkestern har också gjort skivinspelningar för Pilfink Records. Orkesterns musikpolitik går ut på att ge konserter i första hand på orter där det inte finns några regelbundna orkesterkonserter. Dessutom har orkestern en stark pedagogisk funktion, främst genom att använda professionella musiker som sektionsledare, och ger värdefull erfarenhet av att spela i professionella ensembler för elever från mindre musikskolor.

Aholansaari Sinfoniettas solister har varit några av Finlands främsta musiker, bl.a. sopranen Johanna Rusanen-Kartano, barytonerna Jorma Hynninen, Jaakko Kortekangas, Ville Rusanen och Esa Ruuttunen, gitarristerna Timo Korhonen och Ismo Eskelinen, violinisten Antti Tikkanen, saxofonisten Jukka Perko, klarinettisten Harri Mäki samt orkesterns egen dirigent och klarinettist Jyri Nissilä. Orkestern har fått mycket beröm för sin musikaliska kompetens, sitt energiska spel och sina intressanta program.

Kontakta oss
Intendent:
Marjukka Manner