Aktieemission

 

Skulden för byggandet av Aholansaaris nyaste inkvarteringsbyggnad, Sepänpaja, är en betydande börda för öns ekonomi. Den utestående skulden från byggnationen är cirka 230 000 euro (juli 2023).

Aktieemission i Aholansaaren Matkailu Oy

För att klara skuldbördan har beslut fattats om att förlänga emissionen till och med den 31 december 2025 ( beslut på årsstämman den 4 september 2020 ). Hittills har 464 aktier tecknats (per den 1 januari 2023).

En aktie i Aholansaari Tourism Ltd kostar 1000 euro. En aktie berättigar till en övernattning på tre nätter på lägenhetshotellet Sepänpaja. Alla pengar som inflyter från aktieteckningen kommer att användas för att betala av lånet i sin helhet. 

När du tecknar dig för aktien sparar du en konkret bit av Aholansaar. Kontokontakt är Osuuspankki Pohjois-Savo, FI29 5288 0420 0388 55.

>> Klicka här för att öppna bolagsordningen och emissionsprospektet. Du kan också beställa broschyren från Aholansaares kontor på tel. 010 3370 660 eller via e-post aholansaari@aholansaari.fi.

>> Om du vill kan du även fylla i detta formulär för att anmäla din aktieteckning. Detta gör det möjligt för oss att lägga till den nya aktieägarens uppgifter i aktieboken.