Museo

Aholansaaressa sijaitseva Paavon pirtti on suojeltu museokohde

Paavo Ruotsalainen asui Aholansaaressa kahteen otteeseen. Ensin Soukan torpassa torpparina 1817-20 ja toistamiseen talollisena Paavon pirtissä vuodesta 1830 aina kuolemaansa 1852 asti. Ennen nykyisessä käytössä olevaa nimeä saarta kutsuttiin Ruotsalaksi tai Markkalaksi.

Aholansaari säilyi Ruotsalaisten perillisten omistuksessa aina vuoteen 1913, jolloin sen osti Varpaisjärven kirkkoherra, Kleofas Hyvämäki. Saaren vanha päärakennus omaperäisine kuisteineen on Hyvämäen rakennuttama. Rakennus on ensimmäisen kerran  peruskorjattu 1960- ja 70- luvuilla, ja se oli pitkään majoituskäytössä. Tällä hetkellä rakennuksessa on meneillään peruskorjaus, jossa sen ulkoasua pyritään entistämään ja sisätiloja korjaamaan vanhaa henkeä kunnioittaen.

Sotien jälkeen saari lohkottiin kolmeksi tilaksi, joista pohjoisosan kaksi uutta tilaa asutettiin maanhankintalain perusteella. Päärakennuksen seutu jäi ruustinna Edit Hyvämäelle, jolta Herättäjä-Yhdistys sen peri tämän kuoltua 1955. Herättäjä-Yhdistys perusti Aholansaarisäätiön, johon vuonna 1969 tulivat mukaan Kainuun, Jyväskylän ja Portaanpään herännäisopistot. Samana vuonna säätiö osti toisen maatiloista. Näin se sai haltuunsa 150 hehtaarin kokoisesta saaresta 50 hehtaaria.

Sittemmin niin nuorten kuin vanhojenkin rakastamalle saarelle on rakennettu leirikirkko, rantamökkejä, rivitalotyyppisiä majoitustiloja ja kaikkia palveleva päärakennus. Siellä sijaitsevat juhlasali, kokoushuone, ruokasali ja toimisto. Päärakennus valmistui 1989 ja vihittiin käyttöönsä alkuvuonna 1990. Aholansaaren uusin rakennus on huoneistohotelli Sepänpaja, joka valmistui 2009.

Paavon pirtin vanha pääty (kuvassa) on valmistunut  1830-luvulla. Pirtin vanhin osa on ollut kuvan vasemassa laidassa. Kohdalle, jossa Paavo on perimätiedon mukaan lukenut Raamattua, istutettiin Nilsiän ensimmäisillä Herättäjäjuhlilla kuusi. Sen latva katkesi vuoden 2012 talvimyrskyssä.

Varpaisjärven ensimmäinen kirkkoherra Kleofas Hyvämäki osti Aholansaaren 1913 Paavon perillisiltä. Samalla vuosikymmenellä hän rakennutti Saareen kesäpappilan (kuvassa), joka tunnetaan nimellä Hyvämäki. Sitä on laajennettu useaan otteeseen Hyvämäen elinaikana. Historian saatossa kolmikerroksista rakennusta on käytetty rippileirien majoitukseen.

Keväällä 2019 valmistuneessa peruskorjauksessa aiempi  lautavuoraus on purettu ja rakennus on palautettu hirsipintaiseksi. Rakennus toimii nykyisin koulutus- ja juhlatiloina eli edelleen myös rippikoululaisten käytössä kesäisin.